שותפות

שותפות של כל החברים בנכסי הקיבוץ כפי שהוגדרו ביום הקובע. מדובר באותם נכסים שניתן לשייכם לחברים (לא מכסות המים ולא הקרקעות).

ניהול

חיי הקהילה מתנהלים ע"ב עקרונות הדמוקרטיה הישירה:

 • בחירת מנגנוני ניהול בעלי סמכויות

 • שיתוף החברים בתהליכי קבלת ההחלטות

 • אחריות משותפת לעתיד הישוב

 

יחסי עבודה בין החברים לקיבוץ:

 • יחסי עובד/מעסיק מלאים

 • העברת משכורת ישירות לחשבון החבר בבנק

 • ביצוע שיוך דירות מלא לפי החלטת רמ"י 751

 • חלוקת פירות הנכסים בהתאם להחלטות האגודה.

ערבות הדדית

 • הקהילה ערבה לביטחונם ועתידם של ותיקי הקיבוץ

 • קיימות מערכות פורמאליות פעילות שבאות לתמוך, במידת הצורך, בכל חברי הקיבוץ

 • הערבות והעזרה ההדדית היא מערכי היסוד של הקיבוץ

 • Facebook Social Icon

אל תשכחו לעקוב אחרינו גם בפייסבוק >>