שכונה חדשה

בחלקו הצפוני של הקיבוץ הוכשרה הקרקע לבניית בתים על 53 מגרשים של כחצי דונם כל אחד.

זהו שלב א' בפרוייקט השכונה הצפונית שאמור להכיל 102 מגרשים בסוף הפיתוח.

כל המגרשים בשלב א' מוכנים לבנייה. השטח פותח ע"י משרד השיכון כפתמ"ר (פיתוח מראש).

בנה ביתך

מגרשי השכונה שנבנית, מיועדים לבנייה עצמית "בנה ביתך".

בהתאם להנחיות התב"ע המקומית והחלטות הקיבוץ, יכול החבר להגשים את "בית חלומותיו" במגרש שרכש.

WhatsApp%20Image%202019-07-31%20at%2011.